Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE SPORTOWYM

1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.

2. Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana (najpierw skieruj broń w bezpieczne miejsce, wyjmij magazynek, następnie sprawdź komorę nabojową).

3. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu, nigdy nie odkładaj broni załadowanej.

4. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń  zawsze rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi bez pasów . W przypadku  pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach . Dopuszcza się inny sposób noszenia broni , jeśli tak stanowi regulamin zawodów .

5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym, tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

6. Poza strzelnicą lub magazynem, broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.

7. Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.

8. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia z lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie sędziego ŁADUJ lub START.

9. Przy ładowaniu broni nie wolno korzystać z pomocy innych osób.

10. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się przed linię ognia patrząc od linii tarcz przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

11. Po komendzie STOP wydaje przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający natychmiast przerywa strzelanie

12. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.

13. Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej nie zapewniającej bezpieczeństwa.

14. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika.

15. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.

16. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową .

17. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na

wyznaczonych stanowiskach strzeleckich , do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy .

18. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność jej rozkładania, należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.

19. Wszyscy strzelcy i inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii ognia, powinny używać wkładek, nauszników lub innych urządzeń służących ochronie słuchu.

20. Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.

21. Na strzelnicy, posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.

22. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych podobnych środków ochronnych.

23. Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

24. Za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących odpowiada prowadzący strzelanie.

25. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku, odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

26. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo muszą być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

27. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy .

28. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim  nadzorem rodziców lub opiekunów .

Template by TFJ Joomla 3 Templates and template sponsor: Lombard Warszawa.

Do góry